Kuidas toimib arvete rahastamine

Arvete rahastamine võimaldab ettevõtetel oma nõuded kiirelt rahaks teha. Vabanev käibekapital on vajalik, et täita kohustused töötajate, tarnijate ja riigi ees või investeerida uute tellimuste ja projektide elluviimisesse.

Arvete rahastamiseks on mitu erinevat finantsinstrumenti: faktooring, arvete diskonteerimine, müüginõuete rahastamine, ostjapoolne faktooring, dünaamiline diskonteerimine, tagurpidi faktooring jne. Mille poolest nad erinevad?

Arvete rahastamise lahendused kuuluvad tarneahela finantseerimise (ingl k Supply Chain Finance) hulka. Lahendustel on teatavad põhiomadused, mis aitavad neid eristada:

  • Lahendused võivad olla algatatud kas tarnija või ostja poolt, sõltuvalt sellest, kes korraldab rahastuse ning kuidas toimub arvete kinnitamine.
  • Mõnel juhul on rahastus tarnijale regressita - see tähendab, et kui ostja ei peaks arvet õigeaegselt tasuma, siis rahastaja ei saa arve summat tarnijalt välja nõuda. Teisel juhul on nõuded ostja vastu lihtsalt rahastuse aluseks, kuid lõplik krediidirisk jääb tarnijale.
  • Arvete müügil arvutatakse rahastamise kulu diskontomeetodiga - tasu lahutatakse maha nõude summast, mitte ei lisata intressina laenusummale.

Järgnevalt on lühike ülevaade käibekapitali rahastamise instrumentidest, mida saab kasutada tarnija-ostja suhtes. Mõisted pärinevad Global Supply Chain Finance Forumist, kus on võimalik tutvuda ka teiste instrumentidega.

Tarnija poolt algatatud lahendused

Kõige tüüpilisemad tarnija poolt algatatud lahendused müügiarvete rahastamiseks on faktooring, arvete diskonteerimine ning müüginõuete rahastamine.

Faktooring: : tarnija müüb nõuded rahastajale, milleks on üldiselt faktooringuettevõte või pank. Rahastaja teeb kohes osalise väljamakse, tavaliselt 80-90% ulatuses arve summast. Ülejäänud summa makstakse välja arve tasumisel ostja poolt, seejuures lahutades väljamaksest teenustasu. Maksete kogumise eest hoolitseb rahastaja ise, mis langetab nende jaoks riske ning tõhustab protsessi. Üheks eelduseks riskide haldamise eesmärgil on, et ostja kinnitab rahastajale kõnealuste nõuete olemasolu, ent ei garanteeri nende tasumist antud ulatuses.

Kui arvete tasumisega ostja poolt tekib probleeme, siis hoiavad rahastajad regressi tarnija vastu. See tähendab, et ka tarnija peab olema rahastamiskõlbulik ning kõik ettevõtted ei pruugi tarnijana selleks kvalifitseeruda.

Arvete diskonteerimine: tarnija palub rahastajalt väljamakset tasumata arve alusel. Rahastaja teeb koheselt täieliku või osalise väljamakse ning saab tagasimakse arve maksekuupäeval tarnija käest. Tarnija peab hoolitsema makse väljanõudmise eest ostjalt ning probleemide korral peab leidma lahenduse makse sooritamiseks rahastajale. Krediidiriski mõttes on lahendus sarnane käibekapitalilaenuga tarnijale.

Lahenduse eeliseks on, et ostja ei pea olema protsessi kaasatud.

Müüginõuete loovutamine: tarnija müüb tasumata arve rahastajale, kes teeb tarnijale kohe väljamakse täissummas (miinus diskontomäär). Nõude omand liigub täielikult rahastajale, mis tähendab, et neil on makse väljanõudmise õigus ostjalt. Krediidirisk on puhtalt ostjal ning tarnija suhtes pole võimalik regressi kohaldada (v.a. õigustühised tehingud).

Instrument on sobilik kõigile tarnijatele, sõltumata nende krediidiprofiilist. Oluline on, et ostja oleks finantsiliselt tugev ning hea maksekäitumisega. Instrumendi rakendamiseks on vajalik ostja kinnitus, et nõue kuulub tasumisele.

Ostja poolt algatatud lahendused

Tagurpidi faktooring regressiga, dünaamiline diskonteerimine ning tagurpidi faktooring on peamised ostja poolt algatatud käibekapitali lahendused, mille kaudu tarnijad saavad arveid rahastada ning seega pikemaid maksetähtaegu võimaldada.

Tagurpidi faktooring (ostunõuete rahastamine): Ostja seab üles krediidilimiidid ühe või mitme rahastajaga, mida tarnijad saavad kasutada müügiarvete rahastamiseks kasutada. Ostja kohustub rahastajale tasuma kinnitatud summa maksekuupäevaks. Selle kohustuse kinnitamine eemaldab rahastaja jaoks täielikult tarnijaga seotud riski, kaasa arvatud tehingu teostamisega seotud riskid.

Kuna risk nihkub täielikult ostjale, võib rahastaja pakkuda finantseeringut ilma regressita. Tarnija loovutab arve rahastajale ning saab kohe täissummas väljamakse (miinus diskonto). Raha väljanõudmine ostjalt jääb rahastaja ülesandeks ning tarnija bilansis võib arve lugeda tasutuks. Vastupidiselt faktooringule saab instrumenti kasutada ka ettemaksete rahastamisel.

Tagurpidi faktooring regressiga: Hübriidstruktuur, milles ostja korraldab krediidilimiidid ning tagab tõhusa andmevahetuse arvete info edastamiseks, kuid ei kohustu rahastaja ees tagasivõetamatult arved tasuda maksetähtpäeval. Arvete info juurde võivad nõude kehtivuse tõendamiseks kuuluda muud dokumendid, näiteks tarnelepingud, saatelehed, arved jne.

Sarnaselt faktooringuga müüb tarnija tasumata arved rahastajale, kes teeb koheselt osalise väljamakse (tavaliselt 90%). Ülejäänud summa (miinus rahastamise tasu) makstakse tarnijale, kui ostja tasub arve. Rahastaja tegeleb üldjuhul raha väljanõudmisega, muutes protsessi tõhusamaks ning langetades rahastaja jaoks riski.

Regressiga ostunõuete rahastamine on sobilik, kui ostja soovib endale jätta võimaluse teha arvete suhtes tasaarveldusi, kuid on valmis arvete infot efektiivselt jagama. Kui maksega on probleeme, võib rahastaja võlgnevuse välja nõuda ka tarnijalt. Kuivõrd lõplik krediidirisk on tarnijal, peab ka tarnija olema piisava krediidivõimekusega ettevõte.

Dünaamiline diskonteerimine: Ostja tasub tarnijale enne maksetähtaega, vähendades selle eest väljamakstavat summat. Rahastajat pole kaasatud, seega lahendus on sobilik piisava rahavaruga ostjatele. Tarnijatele seab piiranguid vaid ostja valmidus lahendust pakkuda.

SupplierPlus lahendus põhineb tagurpidi faktooringul

Omadus Maksetähtaja pikendamine Tagurpidi faktooring SupplierPlussiga Faktooring Ühe-panga tagurpidi faktooring
Rahastada saab kõiki tarnijaid
Ostjal pole kulusid /
Ei kahjusta tarnijaid ega ostuhinda
Sobib piiriüleste tarnijatega
Kaasatud mitu rahastajat /
Ostja valib vabalt tarnijaid
Tarnijatele pole krediidihinnangut vaja
/ Sõltuvalt konkreetsest lepingust

Kasutame küpsiseid, et pakkuda teile meie saidil parimat kogemust. Jätkates meie saidi kasutamist, nõustute meie küpsiste kasutamisega.

Parema SupplierPlus'i kasutuskogemuse saamiseks kasutage Chrome'i brauserit.

Laadige alla siit