Sąskaitų faktūrų finansavimo vadovas

Sąskaitų faktūrų finansavimas – tai likvidumo valdymo parduodant debitorinį įsiskolinimą būdas. Sąskaitų faktūrų finansavimas supaprastina apyvartinio kapitalo naudojimą, suteikia galimybę laiku finansuoti apyvartos ciklą, atveria galimybes investuoti ir augti.

Sąskaitos faktūros gali būti finansuojamos įvairiais būdais, tokiais kaip faktoringas, sąskaitų faktūrų diskontavimas, debitorinio įsiskolinimo finansavimas, pirkėjo inicijuojamas faktoringas, atvirkštinis faktoringas, dinaminių nuolaidų modelis ir kt. Kaip juos atskirti?

Visos sąskaitų faktūrų finansavimo priemonės techniniu požiūriu priskiriamos tiekimo grandinės finansavimui (TGF). Norint suprasti, kodėl pasirenkami skirtingi sprendimai, svarbu atskirti pagrindinius jų ypatumus:

  • Gali būti taikomas pardavėjo valdomas sprendimas ir pirkėjo valdomas sprendimas, priklausomai nuo to, kas inicijuoja pardavimą, kai tarp pirkjų, tiekėjų ir banko yra keičiamasi duomenimis;
  • Kai kuriais atvejais finansavimas vykdomas be regreso teisės. Tai reiškia, kad pardavėjas perleidžia reikalavimo teisę (diskontuojamas debitorinis įsiskolinimas). Kitais atvejais sąskaitos faktūros yra paskolos pagrindas (kredito produktas) – rizika paliekama pardavėjui;
  • Finansuojant sąskaitas faktūras, mokėjimas už paslaugą paprastai atliekamas diskontavimo būdu – mokestis už finansavimą išskaičiuojamas iš sąskaitos sumos, atsižvelgiant į numatomą finansavimo laikotarpį, o ne pridedamas kaip procentinis mokestis prie paskolos sumos.

Šiame skyriuje rasite informacijos apie įvairias sistemas, kurios naudojamos apyvartiniam kapitalui valdyti esant ilgalaikiams tiekimo santykiams, ir daugelį kitų priemonių, naudojamų tarptautinės prekybos sandoriams finansuoti. Klasifikacija, pasiūlyta Global Supply Chain Finance Forum, suteikia daugiau informacijos apie visas tokias sistemas.

Pardavėjo valdomi sąskaitų faktūrų finansavimo sprendimai

Faktoringas, sąskaitų faktūrų diskontavimas ir debitorinio įsiskolinimo diskontavimas – tai paprastai pardavėjų valdomi sprendimai, padedantys neapmokėtas sąskaitas faktūras paversti pinigais.

Faktoringas. Faktoringo atveju pardavėjas savo neapmokėtas sąskaitas faktūras parduoda bankui (faktoringo bendrovei), šis iš karto sumoka pardavėjui avansą (dažniausiai 80–90 % sąskaitos sumos), o likusią sumą (10–20 %, atskaičius diskontą) perveda, kai atsiskaito pirkėjas. Paprastai bankas prisiima atsakomybę už pinigų grąžinimą, todėl pardavėjui sumažėja rizika ir visas procesas tampa efektyvesnis. Pirkėjas savo ruožtu turi patvirtinti, jog kreditorius suteikia paskolą, kad sumažintų riziką.

Jeigu mokėjimas vėluoja arba apskritai neatliekamas, kreditoriai taiko regreso teisę pardavėjo atžvilgiu. Tai didina riziką, tenkančią pardavėjui, todėl pardavėjo verslo įmonė turi būti kreditinga – taigi tokio pobūdžio finansavimą gali gauti ne visos įmonės.

Sąskaitų faktūrų diskontavimas. Sąskaitų faktūrų diskontavimas yra finansavimas, taikomas, kai pardavėjas paprašo sumokėti avansą už neapmokėtą sąskaitą. Kreditorius iš dalies arba visiškai apmoka pardavėjui sąskaitą faktūrą ir laukia atsiskaitymo iki nustatyto atsiskaitymo termino. Pardavėjas prisiima atsakomybę už mokėjimo gavimą ir, jei nesumokama, turi savarankiškai rasti sprendimą (pratęsti mokėjimo terminą arba refinansuoti įsipareigojimus kitu būdu). Vertinant kredito rizikos požiūriu, sąskaitos faktūros diskontavimas yra panašus į atnaujinamą įmonės kredito liniją.

Privalumas yra tai, kad atliekant sąskaitų faktūrų diskontavimą pirkėjas procese nedalyvauja.

Debitorinio įsiskolinimo finansavimas. Debitorinio įsiskolinimo finansavimas yra finansavimas, kai pardavėjas neapmokėtą sąskaitą parduoda kreditoriui, kuris sumoka visą sumą (atskaičius diskontuotą mokestį). Teisės ir pareigos pereina kreditoriui, o tai reiškia, kad kreditorius yra atsakingas už lėšų grąžinimą ir prisiima kredito riziką. Nesumokėjimo atveju pardavėjui atgręžtinis reikalavimas netaikomas.

Pardavėjams tokia galimybė prieinama neatsižvelgiant į jų kredito profilį, o pirkėjai privalo parodyti gerus finansinius rezultatus ir įrodyti, kad yra patikimi ir mokūs.

Pirkėjo valdomi sąskaitų faktūrų finansavimo sprendimai

Pirkėjo inicijuojamas faktoringas, dinaminių nuolaidų modelis ir atvirkštinis faktoringas yra pagrindiniai sprendimai, kuriuos valdo pirkėjas. Pardavėjams šie sprendimai suteikia galimybę naudotis apyvartinėmis lėšomis ilgo mokėjimo laikotarpio sąlygomis.

Atvirkštinis faktoringas (kitas pavadinimas mokėtinų sąskaitų finansavimas). Atvirkštinis faktoringas yra toks finansavimas, kai pirkėjas gauna kreditą iš vieno arba kelių kreditorių. Pirkėjas ne tik pateikia kreditoriams duomenis apie įsiskolinimus, bet ir prisiima įsipareigojimus tuos įsiskolinimus jiems sumokėti. Toks skolos patvirtinimas suteikia galimybę kreditoriui susigrąžinti finansuojamą sumą net jeigu pasireiškia su tiekimu susijusi rizika.

Kadangi kredito riziką visiškai prisiima pirkėjas, kreditorius gali finansuoti pardavėjo debitorinį įsiskolinimą be regreso teisės. Pardavėjas priskiria debitorinį įsiskolinimą kreditoriui ir visa gautina suma sumokama (atskaičius diskontą). Kreditorius prisiima atsakomybę už mokėjimo gavimą, todėl pardavėjas gali laikyti sąskaitą apmokėta. Be to, esant šiai sistemai išankstinis mokėjimas gali būti finansuojamas išorės šalies.

Pirkėjo inicijuojamas faktoringas pardavėjui taikant atgręžtinį reikalavimą. Esant tokiai hibridinei struktūrai, pirkėjas su kreditoriumi susitaria dėl kredito sąlygų ir užtikrina duomenų mainus tarp savo apskaitos sistemos ir paskolos davėjo sistemos, tačiau neprisiima neatšaukiamo mokėjimo įsipareigojimo. Minimalus reikalavimas – gauti duomenys turi patvirtinti debitorinį įsiskolinimą, taip pat gali būti pateikiami įvairūs prekybos dokumentai, kaip antai prekių tiekimo sutartys, komercinės sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros ir pan.

Kaip ir tuomet, kai teikiamos klasikinio faktoringo paslaugos, pardavėjas savo neapmokėtas sąskaitas faktūras parduoda kreditoriui, šis savo ruožtu iš karto sumoka pardavėjui avansą (dažniausiai 90 % sąskaitos faktūros sumos), o galutinis mokėjimas (likę 10 % atskaičius diskontą) atliekamas atsiskaičius su pirkėju. Paprastai kreditorius prisiima atsakomybę už pinigų atgavimą, o tai sumažina jam tenkančią riziką ir daro visą procesą efektyvesnį.

Pirkėjo inicijuojamas faktoringas pardavėjui taikant atgręžtinį reikalavimą yra geras pasirinkimas tada, kai debitoriui reikia lanksčių atsiskaitymo sąlygų arba netinka susitarimas dėl standartinio atvirkštinio faktoringo kredito limito. Tokiu atveju kreditorius pasilieka atgręžtinio reikalavimo teisę pardavėjo atžvilgiu ir, nesutarus dėl mokėjimo, gali išieškoti skolą. Kadangi didžiausia rizika tenka pardavėjui, jo verslo įmonė turi būti kreditinga.

Dinaminės nuolaidos modelis. Taikant dinaminę nuolaidą, pirkėjas siūlo pardavėjui sumokėti iš anksto, sutartą mokėjimo dieną, ir prašo dėl to suteikti nuolaidą. Šioje sistemoje kreditorius nedalyvauja, o tai reiškia, kad toks sprendimas gali būti taikomas, jeigu pirkėjo padėtis yra finansiškai stabili ir jis pasirengęs atlikti tokius išankstinius mokėjimus.

SupplierPlus veikimo pagrindas – atvirkštinis faktoringas

Charakteristika Mokėjimo atidėjimas SupplierPlus atvirkštinis faktoringas Faktoringas Atvirkštinis faktoringas (monobankas)
Gali būti finansuojami visi pirkėjai
Jokių išlaidų pirkėjui /
Mokėjimo terminų pratęsimas nepažeidžiant pardavėjo interesų
Tinka pardavėjams iš užsienio
Darbas su įvairiais bankais /
Visiškai kontroliuojama, kurie pardavėjai gali kreiptis dėl finansavimo
Pardavėjo kredito patikrinimai neatliekami
/ Priklauso nuo konkrečios finansinės struktūros

Naudojame slapukus, kad pagerintume Jūsų naršymą mūsų svetainėje. Toliau naudodamiesi mūsų svetaine sutinkate su cookies naudojimu.

SupplierPlus svetainėje geriausia naršyti Chrome naršykle.

Atsisiųskite čia