Reversā faktoringa ceļvedis

Reversais faktorings (cits nosaukums — parādu piegādātājiem finansēšana, piegādes ķēdes finansēšana) ir mehānisms, kas ļauj gan pircējiem, gan piegādātājiem atbrīvot apgrozāmo kapitālu no nesamaksātajiem rēķiniem. Pircēji gūst iespēju strādāt ar izdevīgiem iegādes nosacījumiem, savukārt piegādātāji var agri saņemt samaksu ar elastīgiem un konkurētspējīgiem nosacījumiem.

SupplierPlus darbojas ar reversā faktoringa mehānismu, kad piegādātāji pārdod debitoru parādus (rēķinus vai citus tirdzniecības prasījumus) finansētajiem bez regresa. Šādi darījumi bez regresa tiek nodrošināti ar neatsaucamu maksājuma apliecinājumu, ko pircēji sniedz finansētājiem. Šis ceļvedis sniedz reversā faktoringa pārskatu.

* Reversajam faktoringam ir daudz vārdabrāļu un radinieku, piemēram, parādu piegādātājiem finansēšana, piegādātāja finansēšana, piegādes ķēdes finansēšana, ko pārvalda pircējs, apstiprināto parādu kreditoriem finansēšana utt. Savas darbības mehānismā SupplierPlus ņem vērā Globālā piegādes ķēdes finansējuma foruma (Global Supply Chain Finance Forum) izveidoto taksonomiju.

Reversais faktorings piedāvā vislabāko no abām iespējām

Reversais faktorings apvieno faktoringa pēc pircēja iniciatīvas un debitoru parādu finansēšanas īpašības. Pircēji apliecina tirdzniecības parādu kreditoriem tādā veidā, ka visu risku uzņemas pircējs, taču vienlaikus atklāj jaunus tirdzniecības apjomus ārējai finansēšanai, proti, MVU un pārrobežu piegādātājiem, kā arī priekšapmaksai. Finansētāji var iegādāties no piegādātājiem debitoru parādus par diskonta maksu, kas savukārt ļauj piegādātājiem saņemt rēķinu samaksu pirms reālā samaksas datuma, ar nosacījumu, ka debitoru parādu diskontēšanas samaksu veic piegādātājs. Tad diskonta maksa saglabājas līmenī, kas atbilst spēcīga pircēja kredītriskam. Reversais faktorings parasti nozīmē ļoti konkurētspējīgu piegādātāju ārējās finansēšanas veidu, kas ļauj samazināt apgrozāmā kapitāla izmaksas visā piegādes ķēdē.

Darba sākums: reversais faktorings parasti sākas ar to, ka pircējs uzstāda SCF programmu, tādējādi var tikt finansēti arī individuālie darījumi. Piegādātāji saņem uzaicinājumu pievienoties SCF programmai, saglabājot izvēli, vai un kad pārdot debitoru parādus. Veicot pārdošanu, parāds atbilstoši diskontētajam apmēram tiek piešķirts iesaistītajam finansētājām, savukārt pircējs termiņa beigās samaksā visu summu.

Juridiskā struktūra: kamēr pircējs sāk darbu un piedalās apmaiņā ar informāciju saskaņā ar apkalpošanas līgumu, viņš nav finanšu darījuma puse — debitoru parādi tiek tieši pārdoti finansētājam.

  • Pircējs ar kreditoru paraksta tipveida apkalpošanas līgumu, kurā nosaka datu apmaiņas procesus un maksājumu saistības.

Risku pārvaldība: reversais faktorings ļauj finansētājiem būtiski mazināt riskus saistībā ar kreditēšanu, dokumentiem un krāpniecību, kas savukārt ļauj mazināt finansēšanas izmaksas.

Kredītrisks: pirmkārt, pirms debitoru parādu iegādes no piegādātājiem, finansētāji veic parasto kredītanalīzi un pircējam paredzēto limitu piešķiršanas darbības. Piegādātājiem, kuri pievienojas šajā sistēmā, netiek veikta kredītanalīze, jo viņi saņems maksājumus tikai par parādiem kreditoriem, taču viņiem ir jāatbilst “pazīsti savu klientu” un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasībām. Šādu pārbaudi veic SupplierPlus.

Kredītriska mazināšanas būtisks instruments ir pircēja beznosacījuma un neatsaucams maksājuma apliecinājums finansētājiem. Šāds apliecinājums garantē, ka iepriekšminētie debitoru parādi noteikti tiks samaksāti pat piegādātāja riska iestāšanās gadījumā. Šādus apliecinājumus pircēji parasti iesniedz par apstiprinātajiem tirdzniecības parādiem, kad turpmākās domstarpības par piegādi ir maz ticamas. Neņemot to vērā, pircēji saglabā tiesības risināt domstarpības tieši ar piegādātājiem un nokārtot strīdus neatkarīgi no saistībām pret finansētājiem.

Dokumentu operāciju riski un krāpniecības riski: ar dokumentiem un krāpniecību saistītie riski var tikt mazināti, izmantojot mūsdienīgas datu apmaiņas metodi. Kad pircēji iniciē SCF programmu, parasti dati tiek saņemti no pircēja grāmatvedības vai EDA sistēmas un iekļauj tikai parādus kreditoriem, kas ir apstiprināti pirms to iesniegšanas​ finansēšanai. Šādi apstiprinājumi tiek noteikti pamat līgumā, kas nosaka maksājumu saistības, un tie ir beznosacījuma un neatsaucami ārējiem finansētājiem. Tā kā dati tiek saņemti no pircēja un ir ar augstu automatizācijas pakāpi, praktiski nepastāv ar dokumentiem saistītie riski.

Līdzīgā veidā tiek mazināti arī krāpniecības un divkāršas samaksas riski. Augsta datu kvalitāte un līgumsaistības nozīmē, ka pircēji atbild par apstiprinājumu un neapliecina parādu pret citiem kreditoriem, savukārt piegādātājiem ir atļauts pārdot debitoru parādus tikai kā pašreizējās SCF programmas daļu.

Finanšu ieguvums Piegādātājiem un Pircējiem

  • Piegādātāju iespēja saņemt naudu agrāk, nekā paredz atliktais maksājums, ļauj mazināt apgrozāmā kapitāla finansēšanas izmaksas. Šādu efektu pircējs var izmantot stratēģiski.
  • Pateicoties samazinātajām procentu likmēm, pircējs var izvēlēties sev izdevīgākus samaksas termiņus, tajā brīdī kad piegādātājs turpina saņemt izdevīgus finansēšanas nosacījumus.
  • Pateicoties šādam risinājumam, tiek atbrīvots papildu apgrozāmais kapitāls: pircējiem, pateicoties ilgākiem samaksas termiņiem (parādu piegādātājiem dzēšanas perioda pagarināšana), bet piegādātājiem, pateicoties savlaicīgai iespējai saņemt naudu par rēķinu (debitoru parādu dzēšanas perioda saīsināšana).
  • Pircējs var izmantot jaunizveidoto apgrozāmo kapitālu, lai dzēstu parādu un mazinātu finanšu izmaksas (procentus, limitus un komisiju par darījumiem).
  • Turklāt pircējs var atbrīvoto apgrozāmo kapitālu izmantot ieguldījumiem attīstībā, kas savukārt veicina izaugsmi nākotnē un potenciāli uzlabo arī finanšu rādītājus.
  • Neatkarīgi no līdzekļu izmantošanas veida pircējs spēs uzlabot savu bilanci, kredītsaistības nomainot ar tirdzniecības parādiem kreditoriem.

Mēs izmantojam sīkfailus, lai sniegtu jums vislabāko pieredzi mūsu vietnē. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat, ka mēs izmantojam cookies .

Lai iegūtu labāku SupplierPlus lietotāja pieredzi, lūdzu, izmantojiet pārlūku Chrome.

Lejupielādēt šeit