Vabastage käibekapital oma tarneahelast

SupplierPlus optimeerib maksetingimusi Ostjate ja Tarnijate vahel. Selleks vajalikku kapitali pakuvad pangad.

Tugeva krediidiprofiiliga Ostjad võivad tegutseda soovitud makseperioodidega ja tarnijad saavad oma toote või teenuse eest raha kiirelt kätte. Kõik võidavad.

Mis on SupplierPlus?

SupplierPlus võimaldab suurtel ettevõtetel ja riigiasutustel oma tugevat krediidiprofiili tarnijate finantseerimiseks ära kasutada.

Ostjate jaoks paranevad oma maksetingimused, hinnastus ja tarne stabiilsus, samal ajal kui tarnijatel tekib juurdepääs soodsale rahastusele arvete finantseerimise kaudu.

 • SupplierPlus on ostuarvete rahastamise platvorm, mis põhineb makset ootavate arvete finantseerimise mudelil. Praktikas toimub see järgmiselt:

 • SupplierPlus allkirjastab ostjaga raamlepingu. Sellele lepingule on lisatud finantseerija kasutustingimused, mis reguleerivad krediidilimiite. SupplierPlus ja ostja lepivad kokku omavahelise andmevahetuse protsessi.

 • Tarnijad saavad limiitide piires arveid müüa väga soodsatel tingimustel:
  - Väljamakse 100% (miinus diskonto) 1-2 pangapäeva jooksul
  - Regressita müük, tugevam bilanss ja krediidiriski maandamine
  - Konkurentsivõimeline hind, mis tuleneb ostja krediidiprofiilist

Kuidas see töötab

SupplierPlus toob kokku ostjad, tarnijad ja pangad.
 • Tarnija tarnib kaubad või teenused ja väljastab ostjale arve
 • Ostja kinnitab SupplierPlusile arve õigsuse ja tähtajal maksmise
 • Tarnija valib kas ja millal ta arved SupplierPlusile müüb
 • Pank omandab müüdud arved kokkulepitud limiidi ulatuses
 • Ostja tasub arvete eest maksetähtajal algses summas

Kasutegurid

SupplierPlus pakub rahaliselt mõõdetavat väärtust kõigile osapooltele, tugevdades samal ajal kogu tarneahelat

Tegutsege teile sobilike maksetingimustega oma tarnijate finantsseisu kahjustamata

Parandage oma ostuhinda, kiirendades tarnijate raharinglust

Täiendavaid intressikulusid ega laenukohustusi pole

Suurendage tarneahela stabiilsust ja usaldusväärsust

Tugevdage oma suhteid strateegiliste tarnijatega

Arendage kohalikku VKE-sektorit, võimaldades paremat juurdepääsu käibevahenditele

Ligipääs uuele käibevahendite allikale ajal, kui pangad piiravad VKEde rahastamist

Müüge arveid siis, kui soovite

Pole tagatise, krediidiajaloo ja minimaalsete müügimahtude nõudeid

Väljamakse kohe 100% arve summast (miinus diskonto)

Teenustasu on lihtne arvutada ja need põhinevad tegelikel finantseerimismahtudel

Tarnija enda faktooringulimiiti pole vaja avada ega kasutada

Finantseerige erineva krediidiprofiiliga tarnijaid ostjate riskitasemel

Teenige korraga tulu erinevate väiksemate, suuremate ja piiriüleste tarnijatega

Saage osa kiiresti laienevast tarneahela finantseerimise turust, kandmata suuri müügi- ning tegevuskulusid

Pettusevastane tegevus - vältige kahekorsete või fiktiivsete arvete finantseerimist

SupplierPlus omandab nõuded ja müüb need edasi, tegutsedes finantseerija ainsa vastaspoolena

Juurdepääs uutele A-kategooria klientidele

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

SupplierPlus on platvorm, kus ettevõtted saavad finantseerida nii konkreetseid projekte ja tehinguid kui ka pikaajalisi tarnesuhteid

Lisainformatsiooni saamiseks võtke meiega ühendust: info@supplierplus.com +372 600 2420

SupplierPlus pakub nutikaid võimalusi, et täita $1.5 triljoniline tühimik ülemaailmse kaubanduse rahastamises.

Me ühendame innovatsiooni finantsis, õiguses ja tehnoloogias, et paljastada uusi võimalusi käibekapitali juhtimisel.

SupplierPlusi tehingute andmeid hoiab turvaliselt Guardtime KSI Plokiahela Ajatemplite teenus